Säulen aus Nanographen-Schichten

Zonta Award Ceremony for Agnieszka Nowak-Król

01.10.2021: Training for the first "after Corona" Workshop of SolTech